Vrátili jsem se s mamkou do pokoje jakoby nic, všichni koukali na telku jako by se nic nedělo. Nevím jak mamka, ale já byl strašně vzrušený, ta jedna rychlovka mně spíše rozdráždila a můj čurák stál jako svíce. Měl jsem co dělat, abych to uchoval v tajnosti a přemýšlel, kdo nás to vlastně viděl. Ale čím dál mi bylo jasnější, že to byla babička. „Já si jdu lehnout, kde budu spát?“ oznámila náhle babička. „Jsem nějaká utahaná z té cesty. Nepůjdeš mi ukázat pokoj?“ obrátila se na mně s překvapivým dotazem. „Jistě, jdu si taky lehnout, budu ...