Chladná kamenná místnost, nacházející se ve sklepeních starodávného hradu. Osvětlovaná mihotavým světlem pochodní, rozmístěných v pravidelných rozestupech v kovových držácích na stěnách. Lehce tíživé ticho obklopující široké lůžko, jehož přikrývky i polštáře jsou povlečené do běloskvoucího povlečení. Na nich spočívá dívka. Její zápěstí objímají okovy, napojené k řetězům, které její paže upínají každou k jedné straně čela postele. Nelze uniknout. Její mladé útlé tělo nezakrývá nic, kromě poloprůhledného bílého šátku. Kroky. Pomalé a rozvážné. Postupně se přibližující po kamenných stupních. Okamžik ticha, když se zastavily těsně před těžkými dřevěnými dveřmi. Zavrzání málo užívaných pantů a závan ...