Chladná kamenná místnost, nacházející se ve sklepeních starodávného hradu. Osvětlovaná mihotavým světlem pochodní, rozmístěných v pravidelných rozestupech v kovových držácích na stěnách. Lehce tíživé ticho obklopující široké lůžko, jehož přikrývky i polštáře jsou povlečené do běloskvoucího povlečení. Na nich spočívá dívka. Její zápěstí objímají okovy, napojené k řetězům, které její paže upínají každou k jedné straně čela postele. Nelze uniknout. Její mladé útlé tělo nezakrývá nic, kromě poloprůhledného bílého šátku.

Kroky. Pomalé a rozvážné. Postupně se přibližující po kamenných stupních. Okamžik ticha, když se zastavily těsně před těžkými dřevěnými dveřmi. Zavrzání málo užívaných pantů a závan studeného vzduchu z chodby.

Vstoupil dovnitř. Vysoký, štíhlý, zvláštním způsobem okouzlující a děsivý. Zároveň z něj vyzařovala přirozená dominance někoho, kdo je zvyklý rozkazovat a očekává, že nařízení budou bezezbytku poslechnuta.

Uhrančivé černé oči, lehce stíněné obočím připomínajícím roztažená orlí křídla, přejely scénu před ním. Jeden koutek úst se téměř neznatelně zvedl v náznaku úsměvu. Na tuhle chvíli čekal tak dlouho. Kvalitní látka staromódního obleku jemně zašustila, když se ještě víc přiblížil k lůžku.

Polaskal ležící děvče pohledem a s dlouhým nádechem zavřel oči. Její vůně začínala nebezpečně rozechvívat tu napnutou strunu šílené touhy. Touhy po jejím těle, duši i krvi.

Když oči zase otevřel, víčka odhalila šarlatově červené duhovky a za rty bylo možné rozeznat dlouhé špičaté zuby. Následně se nad dívku naklonil a plně vnímal její fyzickou krásu. Medové dlouhé vlasy rozhozené po polštáři, mladý obličej s drobnou nespokojenou vráskou mezi obočím, snědou opálenou pleť celého jejího těla, zoceleného prací na polích, aby pomohla uživit rodinu, a řetízek z drobných oček černého kovu kolem krku, který ji už od narození předurčoval k tomu, co se dnes stane. Ve svém dvacátém roce se neposkvrněná stane jeho nevěstou a odevzdá se mu celým životem.

Pohledem sjel od jejího hrdla k šátku, který zakrýval zbytek těla. Lehce se zachvíval rytmem jejího dechu. Její napůl skrytá menší pevná ňadra ho vzrušovala a myšlenkou na vteřinu zabloudil i k tomu, co se skrývalo ještě níž. Spěchat ale netřeba, bylo zábavné své vzrušení napínat. Nechat ho v sobě rezonovat. Mají pro sebe celou věčnost.

Obrátil se zpět k její tváři. Své oči před ním stále schovávala. Strach svíral její rychle tlukoucí srdce. Přestože její osud jí byl sdělen hned, jak byla schopná svému údělu porozumět, smířená s ním očividně nebyla. Až dojemné. Tentokrát se opravdu usmál. Byla vyvolena, není vyhnutí.

„Podívej se na mě,“ přikázal jí hedvábně tichým hlasem.

Její obličej se záhy zkřivil, jako by ji šlehl bičem, ale oči neotevřela.

„Opakovat se nebudu a nestrpím, abys mě neposlechla,“ pokračoval stále přívětivým tónem.

Tentokrát vyhověla a upřela na něj pohled pomněnkově modrých očí. Mísil se v něm strach a určitá vzdorovitost. Temperament. To se mu líbilo, podrobit si ji bude chtít určité úsilí. To s kým má tu čest věděla už dávno. Viděl snad jistou vypočítavost s tímto faktem?

„Jaké ti dali jméno?“ zajímal se dál.

Znovu se objevila ta drobná vráska mezi jejími obočími.

„Kamari,“ odvětila zvonivě mladým hlasem.

„Kamari…“ opakoval zasněně a chvilku si pohrával s intenzitou vlastní touhy, kdy si naplno připustil, že přímo před ním leží mladé, nádherné, živé, panenské stvoření.

Vzrušení se na něm začalo fyzicky projevovat, ale ovládl se a s grácií zbavil vlastního ošacení. Jeho svalnaté štíhlé tělo se pružně protáhlo k čelu postele, kde povolil řetězy poutající dívku. Stále tedy byla připoutaná, ale měla určitou svobodu pohybu.

Pobaveně sledoval její reakce, když si k ní přilehl. Jakoby s nezájmem a rukama za hlavou. Musel držet zpátky, potom co se k ní dostal tak blízko. Zatím to bylo příjemné. I když věděl, že je s mužem poprvé, za svůj cíl si vzal vycepovat si ji a donutit, aby se k němu vzpínala na vlnách rozkoše, kterou jí může dát pocítit pouze on. Aby si to užila, tak jako on, který si mohl být příslibem svého dílu rozkoše jistý.

„Pojď blíž, bránit se stejně nemá cenu,“ pobídl ji s lehce stisknutými zuby.

Váhala. Nakonec se k němu ale rozechvěle přitiskla. Šátek sklouzl stranou a ona se ho dotýkala holou kůží.

„Teď jsi mou Kamari, i ty si to můžeš užít,“ zabroukal směrem k ní a dlouhými prsty jí prohrábl vlasy. „Budeš mou královnou…“ otočil se k ní a hbitě přitiskl své rty k jejím.

Chtěl jí doslova vzít dech, tak jak ho brala ona jemu. Chtěl, aby se podvolila touze, kterou v sobě měla dosud uzamčenou. Naklonil se k ní a, berouc jí za líci, si jazykem vymohl vstup za hradbu zubů.

Byla až úsměvně nezkušená a příliš překvapená na to, aby se pokusila o spolupráci. Tím si však nehodlal nechat onen první prožitek vzít. Pevně jí určil směr a dovedl hluboký polibek až k uspokojivému konci, kdy jí zadýchanou nechal přemýšlet o tom, co se vlastně stalo a sám rty sjel po linii jejího hrdla až k místu, kde cítil nejsilněji pulzovat krční tepnu. To malé místečko ho přitahovalo jako magnet.

Mírně rty rozevřel a dotkl se její napjaté kůže jazykem a zároveň i ostrými konci dlouhých špičáků, které ji při doteku bodly jako dvě jehly. Na jeden drobný okamžik byl přesvědčený, že to s ní skoncuje hned, že si nevydrží odpírat to sladké naplnění, ale to už se polekaně odtahovala stranou.

Pobaveně přimhouřil oči a znovu se položil na záda.

„Stejně se tomu nevyhneš…“ poznamenal zlomyslně. „Postarej se o mě, tak jako já se postarám o tebe,“ dodal další příkaz.

Znovu zaváhala, jako by si snad ani nebyla jistá, co po ní vlastně žádá.

„No tak!“ ta slova tentokrát šlehla jako skutečný bič.

Vzápětí uslyšel zacinkání oček řetězů, když se k němu naklonila. Její měkká teplá dlaň se ho dotkla dráždivě blízko slabin. Znovu se usmál. Její nevinnost ho provokovala snad ještě víc, než kdyby zkušeně věděla, jak si počínat. Od tohoto okamžiku už se svému vzrušení nebránil a s tím, jak se její doteky opatrně dostávaly stále blíž k opravdu citlivým místům, jeho kopí tvrdlo stále víc, pomalu se tyčíc do výšky. Tady zřejmě znovu ztratila jistotu a její prstíky se stále zdržovaly opodál. Nespokojeně stiskl zuby a sám její dlaň navedl, aby se dotkla přímo. Zachvěla se, když sevřela ruku kolem jeho údu.

„Neboj se…“ pobídl ji, aniž by otevřel oči a sám lehce pohnul pánví.

Po chvilce skutečně zkusila napodobit pohyb a jeho mužství proklouzlo její dlaní.

„Tak je to správně,“ pochválil ji, „pokračuj.“

Jeho slova jí zřejmě dodala odvahu a ona začala škádlit jeho penis plynulými pohyby nahoru a dolů. Po pár chvilkách takového nevinného dráždění dosáhlo jeho kopí plné erekce a ze špičky začaly unikat první kapky rozkoše.

Spokojeně vydechl.

„Pojď blíž a zapoj svá ústa,“ zazněl další příkaz.

Tentokrát ji opravdu vyděsil. Cítil to. Znovu ji chytil za ruku, dřív než se stačila odtáhnout, a políbil ji. Dráždivě, něžně, hluboce. Palcem se lehce dotýkajíc koutku jejích úst. Nechávaje ji znovu nadechnout mezi rty prstem jemně pronikl.

„Není to těžké, přijdeš na to,“ zašeptal, zaměňujíc palec za ukazováček, kterým jí lehce zatlačil na jazyk.

Automaticky sevřela rty a jazykem zatlačila proti jeho prstu. Pohnul jím několikrát tam a zpátky.

„To je ono…“ její srdce tlouklo jako o závod, „ale pozor na zoubky.“

Vzal ji za bradu a nasměroval zpět ke svému údu. Skláněla se tak pomalu, napínala ho. Nejdříve znovu pocítil odtek její dlaně a vzápětí roztřesené hedvábné rty, poprvé ochutnávající naběhlý žalud.

Zatnul ruce v pěst. Prohnul se, aby průnik mezi její rty prohloubil. Vlhké teplo obklopilo jeho vzrušení, které lehce zapulzovalo. Pronikl do jejích úst tak hluboko, že se ho vzápětí dotkla i jazykem. Zalechtala ho jeho špičkou přímo na uzdičce. Opět proti ní lehce přirazil a vklouzl ještě hlouběji.

„Pokračuj!“ vydechl, jemně ji hladíc ve vlasech.

Pozvedla hlavu a rty pomalu zkoušela, co si může dovolit. Znovu se jemně dotýkala špičky jako kámen tvrdého kopí svého pána, které postupně pronikalo dál a dál do jejích úst. Jazykem pomalu kmitala po spodní straně, stále tím dráždíc okolí uzdičky i žaludu. Vysloužila si tím jeho spokojené vzdechy.

„Využij svou fantazii…“ pobídl ji.

Na to se pokusila nechat si do úst vklouznout jeho mužství celé. Jednoduché to pro ni nebylo. I když neměla s čím srovnávat, myšlenky jí na chvilku utekly k úctyhodným rozměrům údu, o který se starala. Už v polovině se málem lehce zakuckala, zatímco on si užíval intenzivní rozkoš, kterou mu působil dotek konce jejího měkkého patra, které ho spolu s kořenem jazyka pevně obklopovalo. Dráždil ho každý jemný pohyb, který udělala. V jedné ruce drtivě svíral prostěradlo, dusíc v sobě rozkošnické steny.

Náhle jako by chtěla ucuknout a nadechnout se. Jeho dlaně okamžitě sevřely její hlavu a nedovolily to. Naopak, lehce proti ní několikrát přitlačil a žalud vmáčkl do jejích úst, jak nejhlouběji to šlo, dokončujíc tento pro něj vrcholně dráždivý okamžik, kdy opravdu maličko stačilo k tomu, aby vystříkl.

Hluboce se nadechla, když jeho tlak povolil a úd jí z úst vyklouzl. Vzápětí po něm loupla modrýma očima, potlačujíc skutečné zakuckání.

„To jsou první zkušenosti, má milovaná, a že jich ještě bude,“ usmál se spokojeně, ulehajíc do původní polohy. „Pokračuj!“

Stále byla nejistá, skoro jako by chtěla protestovat, ale poslechla.

Místo rtů tentokrát sevřela jeho naběhlé mužství rukou, jako by si chtěla dopřát krátký odpočinek, než se práce znovu ujmou její ústa. Pevným stiskem rychle přejížděla po jeho špičce, když dlaní sjela až ke kořenu a prsty se lehce dotkla varlat. Když se jí nedostalo žádného nesouhlasu, promnula je v dlani a znovu se sehnula.

Už při průniku skrz rty tepající mužství lehce nasávala a zkoušela kolem něj vytvořit podtlak, šimrajíc uzdičku špičkou jazyka. Jemně jí vycházel vstříc, vnímajíc její ruku u kořene, jejíž prsty vytvářely pevně svírající kroužek. Lepšila se.

Pevně sevřel zuby, dlaní ji vzal za tvář a určil tempo, kdy svým údem pravidelně pronikal mezi její rty. Tepání v jeho mužství bylo čím dál silnější, pečlivě pozoroval její práci. Vlhké teplo jejích úst, stejně jako drobné pohyby jazyka, spolu se snahou o nasátí co největší části jeho kopí plně dostačovali k tomu, aby se přiblížil slastnému vrcholu.

Sám proti ní vyrážel pánví, aby průnik prohloubil a dosáhl tak nejzazších a nejužších míst jejích úst. Teď už své vzdechy nechal volně rezonovat místností. Jeho uspokojení se blížilo. Zrychlil.

Tím jako by vytušila, jaký bod se blíží a znovu mu chtěla odepřít plné dovršení jeho touhy. Opět jí to nedovolil. Jeho dlaň přitlačila její hlavu co nejblíž ke kořeni mohutně pulzujícího údu a vzápětí ze špičky naběhlého žaludu, pevně sevřeného kořenem jazyka, vytryskla první dávka roztouženého semena. A za ní další a další. V orgastické extázi jí do pusinky vystříkal dávku rovnou pěti obyčejným mužům a dostál tak pověstí svého druhu.

Lehce se cukajíc, čekala, až ji pustí.

Když tak učinil, naklonil se k její nevinné tváři. „Neopovažuj se nepolknout… Ani jednou jedinkrát,“ zašeptal, sledujíc přece jen unikající kapičku svého semene v koutku jejích hedvábných rtů.

Učinila tak znovu s drobným vzdorovitým zaváháním.

„Tak je to správně. Dostala jsi velmi cenný dar, tak si ho važ.“

Nedal jí čas na odpověď, zacpávajíc jí ústa polibkem, při kterém jí lehce, ale důrazně štípl od bradavky jednoho pevného ňadra. Z úst jí uniklo tlumené vypísknutí. Nevšímal si toho, činíc to znovu, aby povzbudil novou vlnu svého vzrušení.

Přitiskl si ji k sobě, rukou sjíždějíc po boku na krásně tvarovaný zadeček, mačkajíc jednu jeho polovinu. Stále cítil tu vzdorovitost, s níž mu byla nablízku. Sjel dlaní ještě níž a konci dlouhých prstů se lehce dotkl rýhy, skrývající její panenství. Trhla sebou. Těšilo ho, že se nechce dát jen tak, ale zároveň hodlal dojít svého, přese všechny případné protesty. Co ho potěšilo nejvíce, byl fakt, že okolí její těsné, a podle pokynů holé, mušličky bylo krásně vlhké. Přeci jen byla vzrušená.

„Řekli ti vůbec někdy něco o tom, co se tu má v tento den stát?“ propustil ji zcela zadýchanou z polibku.

Pár vteřin si dala s odpovědí načas.

„Ano…“ objevil se jí na tvářích lehký ruměnec.

„Takže aspoň základní znalosti máš… To je potěšující. Pokud to nebyly ty obvyklé vesnické bláboly starých bab,“ jeho obočí se tázavě stáhla k sobě.

„Myslím, že ne…“ sklopila pohled.

„Pokud ano, čeká tě tuhle noc ještě hodně překvapení, Kamari. Staneš se právoplatnou nevěstou upíra, který si je vždy jednoznačně vědom co od jeho oddané ženy v sexu chce, a taky to dostane…“ dotkl se placem jejích rtů. „Vezmu si tě, tak jak budu chtít… A naučím tě, jak si tuhle rozkoš užít se mnou, i když nebudeš chtít. Dnes si vezmu tvé panenství, tvou panenskou krev, až protrhnu tvou blanku. Ukaž mi při tom tvůj temperament, tvou vzdorovitost. Má nevěsto.“

Znovu bez času na odpověď ji políbil a položil na záda na polštář, natahujíc se tak, aby řetězy pout na jejích rukou utáhl až k nulové možnosti pohybu.

Zvedajíc se od jejích úst, ležela s rukama nataženýma za hlavou a lehce vystrašeným výrazem na tváři. Byla nádherná. Její mladá hruď se dmula zrychleným dechem, v očekávání nastávajících událostí. Kochal se pohledem na její ňadra, jejichž drobné růžové bradavky byly napůl ztvrdlé. To si žádalo nápravu.

Jen s letmým polibkem se rty pustil přes okraj čelisti k hrdlu, kde se opět chvilku zdržel, napjatý neuvěřitelnou, odpíranou touhou po její krvi. Pokračoval ale dál, až se dostal k jedné z bradavek. Záměrně se jí nejdříve dotkl hrotem jednoho ze špičáků. Vzepjala se k němu v ladném oblouku, s prudkým výdechem. Jeho vzrušení závratně stouplo. Bylo nanejvýš uspokojující, podrobovat si ji kousek po kousku.

Nasál bradavku mezi rty. Intenzivně, nesmlouvavě, jako by si chtěl dopřát rozkoší určených pouze dětem. Vzdychla znovu. Tak je to správně. Druhou bradavku promnul mezi prsty a lehce za ní zatáhl. Bradavku mezi rty polechtal špičkou jazyka a jemně ji skousl z obou stran. To už znovu vypískla jako uvězněné mládě a bezděčně zatáhla za řetězy. Nezmohla ale nic. Věnoval se oběma jejím bradavkám velmi intenzivně a opouštěl je tvrdé jako jeho znovu touhou pulzující kopí.

Natáhl se k ní nahoru pro polibek, který mu věnovala udýchaný, se zavřenýma očima. Při tom se k ní blízce přitiskl břichem, takže mohla cítit, jak se jeho tuhý úd otírá o její kůži. Zachvěla se, bylo tak blízko.

„Jestli se budeš bránit, potrestám tě…“ vydechl do posledního políbení a narovnal se.

Její zachvění bylo víc, než viditelné. Posunul se tak, aby měl místo a její nohy roztáhl co nejvíc od sebe. Vyvinula určitou sílu v protest, ale nakonec zůstala, tak jak chtěl. Její mušlička byla krásně růžová, prostá jediného chloupku a lesklá od vzrušených šťáv.

Špičkou ukazováčku nejdřív jemně projel celou délku rýhy velkých pysků, které od sebe následně odtáhl. Vzápětí se objevil její pahorek rozkoše, již nalitý krví. Palcem jej lehce zmáčkl a zakroužil. Sten, který opustil její ústa, byl opravdu hluboký a měl za následek pár velkých kapek uroněných na špičce jeho naběhlého žaludu.

Dál se tomuto místečku, ale nevěnoval a pohledem klesl níž, kde se nacházel vstup do její panenské jeskyňky. Odtáhl od sebe její stěny ještě víc, až se odhalilo prvních pár centimetrů a s nimi i kýžená blanka. Potvrzující, že skutečné neposkvrněnou pannou.

Podržel pysky jednou rukou a ukazováčkem druhé se blanky dotkl a lehce zatlačil.

„Prosím…“ vydechla.

„O co prosíš, Kamari?“ zvedl k ní na okamžik rudé oči.

Neodpověděla.

Bez otálení se tedy vrátil tam, kde přestal a ještě jednou proti panenské překážce zatlačil prstem. Byla náležitě pevná, slibujíc jedinečnou rozkoš při defloraci. Pružná jen natolik, aby malinkou dírkou řešila její měsíčky. Byl i správný čas, cítil to. Ten pohled ho přiváděl do extáze.

Rozkošnicky se sklánějíc, přisál se rty na její vystouplý hrášek, aby si pojistil jak její vzrušení, tak dostatečnou vlhkost jeskyňky. Opět bezděčně vyjekla a pokusila se přitlačit kolena k sobě. Bez námahy je opět roztáhl a dál se intenzivně věnoval dráždění jejího klitorisu. Svíjela se pod jeho doteky jako malé hádě, vydávajíc vzdechy naplněné rozkoší, v níž šlo stále zaslechnout tu drobou vzdorovitost. Byla pro nevěstu jednoduše dokonalá.

Po chvilce přidal ke dráždění rty i špičku ukazováčku, kterým kroužil kolem vlhkého vchodu, a občas ho zasunul i dovnitř, tak akorát, aby dráždivě napínal její panenství. Panenství, které si co nevidět vezme, až se poprvé slastně ponoří do její jeskyňky. Bylo čím dál těžší si to odpírat.

Dovedl ji až na samou hranu orgasmu, dopřát jí ho ale nehodlal. Poprvé vyvrcholí až probodnutá jeho kopím, které ji k orgasmu bezpečně dovede. Odtrhl se od krásně naběhlého poštěváčku, pod nímž se lehce stahovaly její poševní svaly. A nanejvýš spokojeně se podíval na své dílo. Byla krásně připravená.

„Prosím!“ tentokrát byl v onom jediném slovíčku důraz.

„Ne holubičko, bude to po mém. Vrcholu dosáhneš, ale až budu chtít já,“ pousmál se.

Přisunul si její zadeček blíž, tak aby mohl pohodlně zasunout a vytáhl tak její ruce ještě výš nad hlavu. I když bude po zbytek svého života jeho královnou. Chtěl, aby věděla, že tady a teď bude bez výjimky podrobená jeho pravidlům. Chtěl, aby v okamžik, kdy si ji poprvé vezme, se cítila naprosto bezbranná a odevzdaná, vydaná na milost jeho touhám. Neublíží jí, ale nechá ji pocítit moc, kterou nad ní v tomto směru vládne.

Zrychlený dech stále panoval jejímu tělu a nevinné modré oči hleděly do těch jeho. Věděl, že cítí přesně to, co chtěl, aby v tuto chvíli pocítila. Je jen v jeho moci, kdy se poprvé zanoří do její jeskyňky. Žádná příprava na tento čin, jen syrový prožitek dotyčného okamžiku.

Kapičky ronící žalud jeho mužství tepal jen pár centimetrů od lesknoucího se potěšení. Pomaličku se začal přibližovat. Její dlaně pevně sevřely řetězy. Už jen první dotek na znovu mírně zahalených pyscích ho příjemně vydráždil. Vzal své mužství do ruky a lehce jím po závojíčcích zakroužil. Následně je znovu nasměroval přímo ke vchodu a lehce zatlačil.

Žalud si pomalu razil cestu vlhkými závojíčky, které se rozevíraly, jako okvětní plátky růže a kraj vchodu do jeskyňky se napnul kolem pronikajícího údu. Už na začátku byla nádherně těsná. Vtlačil do ní jen žalud a znovu jemně napnul blanku, skoro až na pokraj její pružnosti.

Zkroutila se a usykla bolestí. V ten okamžik se zase vrátil jen k letmému doteku u lehce rozevřených pysků a jen mírně se pohupoval dopředu a dozadu. Maximálně si užíval současné okamžiky. Napínal ji, aby skutečně neodhadla, kdy k tomu dojde. Její poševní svaly se viditelně stahovaly vzrušením.

Znovu zasunul a napnul její panenství. Jen lehce, lehoučce, když znovu vyklouzl ven. Trápil ji nejistotou a kochal se bolestivým vzrušením, jež jí působil ve vteřinách, kdy defloraci skutečně málem dokončil. Jeho naběhlý žalud ronil skoro souvislý proud, který krásně doplňoval její vlhkost. Klouzal na začátku její jeskyňky velmi lehce, ale díky její těsnosti a jeho velikosti velice intenzivně.

Chtěl, aby si tento okamžik pamatovala navždy, proto její krásně pevnou blanku napnul do skutečného kraje jejích možností a pozorujíc její obličej balancující mezi bolestí a vzrušením, švihem zatlačil ještě silněji. Blanka nevydržela, praskla a jeho tepající úd narazil až na dno její právě odpaněné jeskyňky.

Vykřikla, jako by ji ranil. Nohy mu omotala kolem pasu, čímž do sebe jeho úd vtlačila ještě těsněji a bezděčně zatahala za řetězy, jako by mu chtěla zabránit, aby se dál hýbal. Její pochva se kolem jeho zkrvaveného kopí sevřela tak těsně, že jí táhle zasténal do ucha a málem vystříkl. Par vteřin trvající stažení svalů doprovodilo ještě několik pulzů, kterým odolal jen se zatnutými zuby. Povedlo se to dokonale.

Políbil ji, skutečně bez pohybu, aby si její jeskyňka přece jen zvykla na jeho velikost, kolem které byla do těsna obtažená, což vnímal nanejvýš intenzivně.

„Zvládla jsi to výborně…“ zašeptal jí do ouška. „Teď jsi skutečnou ženou, Kamari.“

O okamžik později tu úzkou jeskyňku poprvé skutečně projel, celou délkou svého údu. Donutil tím sténat ji, stejně jako sebe. Jeho mužství se neskutečně těsně třelo o stěny její jeskyňky a vydráždilo je oba skoro k nepříčetnosti. Špička jeho žaludu vytrvale narážela na úplné dno jeskyňky, za nímž se skrývalo tajemství ke stvoření života.

První sex nebylo nutné prodlužovat donekonečna a odkládat tak naplnění oné agonizující rozkoše. Užije si ji ještě tolikrát. Nyní jí chtěl dopřát uvolňující orgasmus. Vrchol, který pomůže tomu, aby počala.

Zrychlujíc, těsně před jejím finále, sladil svůj vrchol s ní, aby už skoro nesnesitelně tepající úd vnořil do její jeskyňky tak, aby se žaludem co nejtěsněji natlačil na její čípek v okamžiku, kdy dosáhne orgasmu.

O okamžik později podruhé vystříkl, co nejblíž její právě plodně děloze. Ještě silněji a intenzivněji, než předtím. Naplnil její jeskyňku plnou dávkou semene, které vlivem svého prvního skutečného orgasmu dychtivě posouvala do svých útrob. Právě svou nevěstu úspěšně oplodnil.

Spokojeně vydechujíc, setrval s ní spojený, aby semeno mělo menší šanci uniknout, užívajíc si dozvuky jejího orgastického výkřiku, stejně jako doznívajících kontrakcí její jeskyňky.

„Za chvíli mi porodíš dítě Kamari, můžeš být opravdu hrdá,“ zašeptal do jejích pravidelných hlubokých oddechů.

Napjala se, jako by s touto možností vůbec nepočítala.

„Nemusíš se bát, poznám, kdy je vhodný čas tě oplodnit… Chtěl jsem, abys dnes otěhotněla. Donosíš a porodíš mého potomka,“ ubezpečil ji, vyklouzávajíc z její mušličky, hladíc jí jemnou kůži bříška. „Už velmi brzy…“

Její údiv se proměnil v počínající děs.

„Netřeba dělat si starosti, zvládneš vše co je v tomto ohledu potřeba.“

Neodolal, aby se nepodíval. Panenská krev zdobila její závojíčky, stejně jako ulpěla na prostěradle pod nimi. Měla blanku skutečně silnou a nebylo divu, že trochu zakrvácela. Pohled na jeho vlastní sémě, začínající se drát tenkým potůčkem ven z jejího útlého těla ho znovu vzrušila. Úd se mu znovu napřímil a ztvrdl.

„Ani tvůj jiný stav mi ale nebrání vzít si i tvé druhé panenství, Kamari. Ne hned tak na začátku…“ podotkl sametově.

Přes její tvář se rozlilo překvapení.

„Ale…“

„Žádné ale… I tvá druhá dírka si zaslouží pozornost. Myslel jsem, že si to necháme na příště, ale jsi jednoduše příliš okouzlující, aby to tak skutečně bylo… Otoč se na všechny čtyři a vyšpul zadeček!“

Dívala se na něj, jako by mu dávala čas na rozmyšlenou, ale nehodlal ustoupit. Jeho vzrušení si žádalo ukojení.

„Hned…“ dodal nekompromisně.

Poslechla. Řetězy k poutům se překřížily, když se obrátila. Mohla se tak akorát opřít o lokty, aby vyhověla jeho požadavku, se zadečkem vystrčeným nahoru. Lehce si při tom pohledu pohonil tvrdé kopí, které se jen jen zanořit do její druhé dírky.

Dvěma prsty na okamžik rychle zajel do její jeskyňky. Svaly se mu kolem nich znovu krásně stáhly, s tím jak se prohnula v zádech. Vzrušenými šťávami o okamžik později protáhl její zadeček, aby do něj mohl krásně vklouznout.

Chvěla se, zřejmě v očekávání další bolesti. Nemohl jí zaručit, že to tak nebude. Přece jen roztáhnout její zadní dírku nebude tak jednoduché, zvlášť pokud bude vzdorovat. Kopí měl ještě dostatečně vlhké z její jeskyňky. Nechtěl jím ale proniknout do úplně nepřipravené dírky.

„Jsi očištěná?“

„Ano…“ odpověděla roztřeseně.

„Výborně.“

Dlouhým nataženým ukazováčkem vzápětí zakroužil kolem jejího zadního otvoru.

„Pokud budeš uvolněná, vše bude snazší…“

Zatlačil a přiměl svěrač, aby se podvolil. Cítil odpor, ale přesto pomalu pronikal dál do jejího zadečku. Když prst ohnul, sevřela dírku opravdu silou. Nijak na to nereagoval, nechal ji, ať se s tím vypořádá sama. Jen prst pomalu vytáhl a natáhl se k nočnímu stolku, z nějž si vzal k ruce pomůcku, s níž její dírku bezpochyby uvolní. Byla to kovová stříbřitá chladná dlouhá tyčka, jejíž průměr dosahoval, na širším konci, průměru jeho údu .

Znovu se ubezpečil, že je její zadeček dostatečně lubrikovaný a přiložil užší konec pomůcky k dírce. Napjala se a pokusila ohlédnout.

„Nedívej se,“ nakázal jí mírně a zatlačil.

Odpor nedovolil vstup. Zvýšil tlak a její protest bez námahy překonal. Chladivý kov vklouzl dovnitř a pomalu dírku roztahoval. Instinktivně se pokoušela o odpor, ale jen tím čerpala své síly. Za chviličku byli v půlce. Druhou rukou vklouzl na její poštěváček, který intenzivně podráždil. Stáhla se natolik, že se vrátili o kousek nazpět. Rychle to napravil, mačkajíc jí pahorek opravdu intenzivně. Zasténala a podvolila se.

„Tak je to správně…“

Tlačil dál a dírka se povolně roztahovala. Pak náhle pomůcku odstranil a otvor se opět krásně stáhl, aby mohl být znovu pomalu roztažen.

Když si byl jistý, že je aspoň částečně připravená, odložil kovový nástroj na dosah a žaludem se přiblížil k dírce. Byla zcela stažená a byl si jistý, že proniknout ho nenechá jen tak. Dokáže tím aspoň trochu svůj temperament, ale to jen posílí jeho vzrušení.

Na začátek se jí opět jen lehce dotkl špičkou žaludu. Následovala drobná kontrakce svalů. Usmál se a přirazil. I druhé panenství bylo s bolestivým výkřikem prolomeno.

Stáhla se natolik, že počáteční odpor, který musel žaludem překonat, byl vůbec největší, ale o to víc ho prudký průnik vydráždil a roztáhl dírku do nové šířky, opět pevně obepínající jeho kopí. Na chvilku ho svým vzdorem uvěznila na místě. Užíval si to s tepajícím, intenzivně tekoucím žaludem.

Následně se i přes její nevoli pohnul a začal přirážet. Dráždila ho pulzujícími stahy svalů a udýchanými steny. Dost na to, aby zkrátil bolestivý a náročný trénink jejího zadečku pouze na dobu nezbytnou pro svůj vlastní vrchol. Zrychlujíc průniky na maximum, zanořil se do její zadní dírky až po kořen, tepajícími impulzy vypuzujíc do jejího krásného zadečku další naplňující dávku semene.

Věděl, že sama orgasmu nedosáhla, proto jí po vytažení stále připraveného údu ze zadečku bez vytáček obrátil zpět na záda a přisál k jemně se stahujícímu poštěváčku. Zasténala, opět se kroutíc rozkoší. Do jeskyňky vsunul dva prsty a staral se jimi o její vnitřní stěnu. Dovedl ji těsně před vrchol, když v okamžiku uvolnil její ruce z okovů a prsty prudkým přírazem zaměnil za své skálotvrdé mužství.

Vzepjala se k němu, bez dechu, s omamnými steny na rtech. Přesně tak jak chtěl. Přitáhl si ji k sobě a nechal, ať se sama nabodává na jeho kopí.

Průniky byly dlouhé a hluboké. Poddala se tomu, co si její tělo žádalo. Bez výhrad. Nakonec každá podlehla slastem, které poskytoval jeho úd, ruce a ústa a nechala vycvičit k uspokojení jeho slastí, stejně jako k plození potomstva. Ona nebude výjimkou. Je dokonalou nevěstou.

Na chvilku ji na svoje mužství na doraz přitlačil a vymohl si tvrdý polibek. Tentokrát mu vyšla vstříc. Zaměstnávajíc její pozornost, sáhl po kovové pomůcce a širokým koncem jí nesmlouvavě protlačil skrz zadní dírku. Prohnula se mu v náručí jako luk, stahujíc jak svaly zadečku, tak jeskyňky, kterými pevně obemkla jeho mužství, jež díky, přes poševní stěnu, velmi dobře citelnému chladnému kovu naběhlo a zatepalo ještě intenzivněji, žaludem jemně zabořené v jejím, spermatu se dožadujícím, čípku.

Lehce pomůckou zakmital, než ji nechal zasunutou co nejdál a znovu dovolil, aby pokračovala v přírazech. Stačilo jich pár, aby oba dosáhli vytouženého orgasmu, který doprovázela nová dávka spermatu, plnící její divoce pulzující jeskyňku, která pojišťovala tu nepatrnou možnost, že by svou nevěstu snad napoprvé neoplodnil.

Ve chvíli nejvyšší slasti konečně povolil i v sebeovládání touhy po její krvi a špičáky ostré jako břitva vnořil do jejího chvějícího se hrdla. Krev uspokojila i jeho poslední touhu, díky čemuž byl schopný nechat svou nevěstu spočinout na polštáři, obtěžkanou nejen únavou a spánkem, ale kulatícím se bříškem, kde se velmi rychle vyvíjel jeho syn.

Jako poslední uklidil kovovou pomůcku a ukládajíc se vedle Kamari, spokojeně se jal čekat, až se jeho nevěsta probudí, aby ji mohl provést naučit dalším sexuálním dovednostem.

Povídky, co by se mohly líbit: