Ještě plný dojmů z tajného pozorování orgií ve stodole (zmiňuji se o nich v jiném vyprávění) jsem kráčel po zahradě směrem k rybníku. Blížil jsem se ke křovinám vytvářejícím místo skryté zvědavým pohledům když jsem si všimnul, že tam na mém tajném místě leží sestra a opaluje se tak jak ji Bůh stvořil. Zarazil jsem se s tím, že jí nějak překvapím a vyděsím za její opovážlivost okupovat moje tajné místo. Již jsem se chystal na ní vyskočit a postrašit jí, když se ozval její hlas,
„Hej ty tam, koukej vylézt ven než si pro tebe dojdu!“
Překvapením jsem strnul než jsem pochopil, že kouká a volá jiným směrem než jsem stál já. Křoví se rozhrnulo a objevil Ládík, což byl 12 letý hoch z nedaleké usedlosti. Pravděpodobně šmíroval Evku a počínal si tak neopatrně, že si toho všimla. Přišoural se se sklopenou hlavou a pláčem na krajíčku strachem, že asi bude Evka žalovat jeho tátovi. Ta se na něj chvilku dívala a asi jí ho začínalo být líto.
„Co jsi tam dělal za tím křovím?“ ptala se ho Evka přísným hlasem a ani se neobtěžovala tím aby se oblékla.
Stál mlčky se sklopenou hlavou a neodvážil se na ní pohlédnout. Viděl jsem v jejích očích záblesk veselí a pochopil jsem hned, že ho chce nějak vytrestat. Všimnul jsem si totiž tak jako ona, že Ládíkovi mírně odstávaly trenýrky a došlo jí proč asi.
Tak ty nebudeš mluvit? A co to máš za bouli pod těmi trenýrkami, ukaž!“ poručila a Ládík stydlivě a pomalu stahoval trenýrky dolů.
Pod nimi se objevil malý ptáček, který vypadal jako by chtěl stát ale byl to spíš jen takový náznak. Evka se mlsně podívala a opatrně se rozhlédla kolem.
„Tak ty jsi se díval na mně a určitě jsi si přitom hrál se svým ptáčkem, viď?“ zeptala se ho a on sotva znatelně kývnul hlavou.
„A proč jsi si při koukání na mně hrál se svým ptáčkem?“ mučila ho Evka.
„Já to viděl u táty, který se díval na mamku jak se svlíkala a přitom si hladil ptáčka až ho měl hrozně velikého. A pak si s ním začala hrát mamka a dělala s ním takové divné věci až táta skoro brečel!“ soukal ze sebe Ládík a málem brečel.
Náhle zapraskalo křoví a objevila se sestřenice Lenka, celá udýchaná jak letěla za Evkou. Zarazila se když viděla Evku jak sedí nahá na dece a před ní stojí ubrečený malý kluk se staženými trenýrkami.
„Co se to tady Evko děje? Já myslela, že se tady budeme hezky nerušeně opalovat a ty tady zatím svádíš děti!“ zvolala Lenka pohrdlivě a čekal na vysvětlení.
Evka jí několika větami vysvětlila situaci a Lence se rozzářily oči jako předtím Evce.
„Tak ty ses chtěl dívat na nahý holky a přitom si hladit ptáčka? No tak pokračuj!“ přikázala vyděšenému chlapci a rychle se svlékla.
Stála vedle Evky nahá a pomalu se otáčela aby si jí mohl prohlédnout. Pak se k němu přiblížila a začala ho hladit po tvářích a vlasech, přičemž svoje prsa přisunula těsně k jeho očím. Hoch byl viditelně v rozpacích a rozhodoval se jestli má brečet nebo utéci. Než se stačil nějak rozhodnout, uchopila Lenka jeho ptáčka rukou, a začala si ho prohlížet.
„Tak tohle tě zlobí, že ho máš menšího než táta? Tak s tím zkusíme něco udělat!“ řekla a jemně sevřela dlaň a uvěznila ptáčka do ní.
Začala jej v dlani mačkat jako by chtěla vyzkoušet jeho tvrdost. Pak jemně uchopila ptáčka prsty a zkoušela zda půjde přetáhnout kůžička přes žaloudek, který se trochu objevil. Po několika pokusech se jí to podařilo až chlapec překvapením polknul. Bylo vidět, že hra s hošíkovým ptáčkem Lenku zcela uchvátila. Klekla si před něj a opakovala přetahování kůžička přes žaloudek několikrát za sebou. Ptáček neznatelně zbytněl a hoch sebou neklidně zamlel, jak jej začaly její prsty na jeho ptáčku vzrušovat. Stejně však začínal být vzrušená Lenka ale i Evka. Podívaly se po sobě a bylo jasné, že chystají nějakou zábavu s využitým klučičího ptáčka.
„Podívejme se, on ten tvůj ptáček nějak otéká, musíme ho trochu pofoukat.!“ Pokračovala Lenka a hned si ptáčka přitáhla k ústům. Nejdříve na něj začala foukat jako na bolístku, ale posléze vystrčila jazyk a začal jej mlsně olizovat. Kluk stál jako sloup a držel jako beran. Evka si náhle strčila svojí ruku mezi nohy a prsty jí začaly kmitat na její kundičce. Lenka se také neudržela a jednou rukou začala dráždit svůj klitoris. Přitom pomalu otevřela ústa a vsunula si ptáčka šokovaného kluka do sebe. Několikrát jej pokouřila a pak jej pustila ven.
„Takhle to dělala tvoje maminka?“ zeptala se a kluk jenom přikývl, neschopen již slova.
Začal polykat a viditelně se třásl po dalším laskání.
„Tak tobě se to taky líbí, jako tátovi? Tak to musíš příště říci mamince aby ti také pofoukala tvého ptáčka!“ dodala Lenka a opět vsála jeho ptáčka do úst.
Bylo to pro ní něco nového, takový něžný klučicí ptáček je jako pochoutka a tu si nechtěla nechat ujít. Evka si všimla jejího stoupajícího vzrušení a přiblížila se ze zadu k ní. Jemně jí objala a uchopila tvrdé hroty malých prsů svými prsty a začal je tisknout a žmoulat. Přitom koukala jak Lenka hltavě kouří Ládíkův pyj a slastně přitom vzdychá. Ještě několikrát promnula její bradavky mezi prsty a pak si lehla na záda a prostrčila klečící Lence svojí hlavu mezi jejíma nohama. Ta jí ochotně udělala místo a Evka se ocitla svými ústy přímo pod Lenčinou kundičkou. Ihned vystrčila jazyk a zabořila jej do mokré a vzrušené propasti až Lenka tence zasténala a prohnula se slastí.
Ládík stál nad ní a s vyvalenýma očima koukal na lesbické milování, které ještě nikdy neviděl. Možná, že něco podobného viděl dělat mamince tatínka, ale aby to žene dělala druhá žena to ještě neviděl. Ten pohled ho začal silně vzrušovat aniž si uvědomil, že reaguje a práci Lenky cumlající srdnatě jeho ptáčka v ústech. Podle Ládíkova pohledu jsem viděl, že je čím dál tím vzrušenější. Začal se celý třást a snažil se svého táčka vytáhnout Lence z úst. Ta si jej však přidržela jednou rukou, zatímco druhou rukou se snažila dostat dozadu do Eviny kundičky.
„Pusťte mně, prosím pusťte mně, mně se chce asi čůrat!“ začal náhle volat Ládík a vší silou tahal svého ptáčka z Lenčiných úst.
Ta však na nic nedbala a silně pracovala svými ústy na jeho ptáčku, až začal šíleně křičet a pomalu ztrácet rovnováhu pod obrovskou slastí, která jej postupně zaplavovala. Neznal ten pocit a nevěděl co to znamená. Koukal jsem upřeně na jeho ptáčka v Lenčiných ústech a viděl, jak sebou začíná poškubávat. Čekal jsem, že jej Lenka vyplivne a nechá si postříkat hruď, ona však na nic nedbala a pokračovala dál v kouření již dětského pyje slastí a neznámým vzrušením téměř šíleného chlapce.
Ládík se nakonec neudržel, skácel se na záda na zem a snažil se lezením pozpátku osvobodit z Lenčiných úst. Ta jej však pevně svírala a vvzrušeně koukala na jeho muka. Když už se zdálo, že snad hoch umře, náhle se jeho tělo šíleně vzepjalo a jeho ptáček přece jenom vyklouzl z Lenčiných úst a vystříkl gejzír bílé tekutiny. Nebylo toho moc, ale napoprvé to určitě ušlo. Ládík vyvalenýma očima šokovaně koukal co se mu stalo a s otevřenými ústy hleděl na škubajícího se ptáčka, z něhož vystříklo ještě několik kapek bílé tekutiny a zklidnil se. Lenka jej znovu vsála do úst a pečlivě jej jazykem očistila od všech chutných zbytků.
Ládík zůstal znaveně ležet po svém první chlapeckém orgasmu a ruce se mu silně chvěly přestálým vzrušením. Očima pozoroval děvčata která se náhle přesunula do polohy 69 a vzájemně si lízaly svá přirození, až obě začaly vzdychat a sténat pod náporem rozkoše, zvěstujícím nástup orgasmu. Bylo však vidět, že orgasmus měla jenom Lenka, protože její kundičku Evka dráždila více. Lenka se pomalu z Evky zvedla a podívala se po Ládíkovi a jeho ptáčku. Viděla, že je skoro beze změny a ihned k němu přiskočila a uchopila jej do ruky. Začala jej znova dráždit a honit jako již jednou předtím a Ládík se vůbec nebránil při představě, že se zopakují ty krásné pocity jako předtím. Jeho ptáček se rychle vzpamatoval a vypadal připraveně k dalšímu boji.
„Ládíku, a strkal tatínek svého ptáčka do maminky?“ byla zvědavá Lenka a dychtivě čekala na jeho vyjádření.
Ládík se zatvářil stydlivě a váhavě vykoktal, že si maminka sedla na tatínka, takže ho nemohl do ní strčit. Evka rychle vyskočila a přesunula se rovněž k Ládíkovi. Zvedla se a začala si na Ládíka sedat tak, aby jeho již tvrdý ptáček přitom zajel do její roztoužené kundičky. Ten vyděšeně hleděl co se to s ním děje ale vůbec se nebránil. Lenka přidržela svýma rukama jeho ptáčka aby se neohýbala a mohl zajet do Evky. Viděl jsem jak si Evka pomalu sedá a Ládíkův pyj v ní mizí. Byl ještě malý, takže se do Evky vešel lehce a jak v Evce mizel, objevoval se na jeho tváři pocit slasti. Evka měla také ještě kundičku těsnou, takže i jeho malý ptáček byl v jejím těsném sametovém sevření, dráždícího ho neznámými pocity.
Jakmile pomalu Evka dosedla, začala se na Ládíkově ptáčku pohybovat nahoru a dolů a Ládík jenom kulil oči neschopen slova. Jenomže Evka byla již dost rozrajcovaná, takže najednou začala křičet a svíjet se na Ládíkově ptáčku až se zděšením koukal, co se děje. Musel cítit stahy její kundičky protože mu unikaly vzdechy slasti zatímco Evka jezdila na jeho pyji jako šílená než náhle znaveně přepadla na Ládíka až jeho ptáček vyklouzl ven a sním se vyhrnulo velké množství Eviných šťáv. V tu chvíli Ládík zkoprněl, protože nádherná stupňující se slast ustala a on zklamaně začal koukat okolo jakoby volal někoho na pomoc, nevěda co si počít.
Naštěstí pro něho Lenka projevila vlastnosti samaritánky, odstrčila bezvládně ležící Evku, uchopila Ládíkův pyj pevně do ruky a nasedla na něj. Lehce sykla vzrušením a opět začala po něm klouzat nahoru a dolů. Ládík slastí přivřel oči a nechal se šukat v rytmu Lenčina přirážení. Náhle oči otevřel a začal neklidně pokukovat po Lence. Stoupající slast a neznámý pocit rozkoše jej opět zaskočily a on nevěděl co si počít, co ho ještě čeká. Opět se snažil osvobodit a tlačil Lenku ze sebe, ta však pod vlivem svého stoupajícího vzrušení jeho tlaku odolávala a zrychlila naopak rytmus svých přírazů.
Rukama se začala dráždit na svých prsech a bradavkách a dávala tak najevo blížící se vrchol. Ládík jí však předběhl, neboť náhle zakřičel, že už má znova ten pocit a začal se pod Lenkou kroutit křečí při níž z jeho ptáčka vystřikovalo do hlubiny Lenčiny kundičky množství bílého semene. Lenka na nic nedbala a začala se rovněž svíjet slastí pod tlakem svého orgasmu, takže jej prožívali téměř shodně. Ládík již sebou nemohl ani pohnout, jak byl vysílen a jenom trpně snášel Lenčino šukání až i ona konečně zvadla a znaveně sklouzla vedle něj na zem.
Tak tam leželi všichni tři a bezvládně oddychovali. Konečně se zvedla Lenka a zeptala se.
„Tak jak se ti to líbilo prcku?“ a cvrnkla ho do ležícího scvrklého ptáčka.
Ládík nemohl ještě ani odpovědět a jenom zasípal, že to bylo krásný a, že by si to mohli někdy zase zopakovat. To se již obě holky rozesmály, ale slíbily, že když budou mít náladu a pěkně poprosí, tak si to zopakují. A s tím se vlastně rozešli, protože holky spěchaly na oběd. Po nich se zvedl a odploužil Ládík a nakonec jsem vyšel ze své tajné skrýše i já a odkráčel rovněž na oběd.

Povídky, co by se mohly líbit: