Seděli jsme na posteli celí zkoprnělí, teda já, brácha a sestra, a koukali na rozzuřeného otce a šokovanou mámu. Došlo nám, že to pro ně musel být šok, přistihnout nás jak se snažíme připravit o panenství vlastní sestru. Stáli mezi dveřmi a koukali na nás. Sestře zasychaly na obličeji a na břiše bílé stružky našich šťáv a i my s bráchou jsem měli od nich čuráčky upatlané. Táta upřeně koukal na tu scénu a náhle rozhodl.
„Tak dobře, teď se půjdete umýt a potom dokončíme to, co se vám nepovedlo!“ překvapil nás.
Rychle jsme zmizeli v koupelně, zatímco otec se o něčem dohadoval s matkou. Zaslechl jsem pouze, jak mu vyčítá, že se mu zachtělo mladičkého masíčka, když nestačí na ní, ale více již nic. Když jsme se vrátili a po nás se vykoupali i rodiče, nařídil otec, že musíme všichni do ložnice. Vešli jsme tam celí rozpačití, vždycky se nám líbila jejich široká postel se zrcadly na stropě a stěnách.
„Tak máma se bude věnovat klukům a já holce! Koukám, že už je to velká holka!“ rozhodl táta a hned si položil sestru na svojí stranu postele.
Nedbal matčiných zlostných pohledů a stáhl jí noční košili, až před ním zůstala ležet nahá. Chvíli se na ní díval a poté začal sestru líbat. Přitom jí začal rukama hladit po celém těle a nejvíc se věnoval jejím kozičkám. Bylo vidět, že ho nějak přitahují, i když byly o mnoho menší než matčiny, dosud skryté pod noční košilí. Byly to takové jehlánky na koncích s kuličkami bradavek a ty se tátovi asi líbily nejvíc. Byly o mnoho menší než ty, které se rýsovaly mámě pod košilí. Hrál si s nimi jazykem a svíral je mezi rty až sestra poknikávala slastí.
Náhle vstal, rychle se svlékl a odhalil tak svého čuráka. Byl ohromný, s tmavým lesklým žaludem a sestra z něj nemohla spustit oči. Otec si toho všiml a zálibně jej pohladil.
„Líbí se ti, tak si na něj šáhni!“ vyzval jí a přitom si stále mnul žalud v dlani.
Sestra natáhla váhavě ruku a opatrně se toho obra dotkla. Chviličku ještě váhala, ale pak jej neobratně uchopila do ruky a snažila se jí sevřít. Musela cítit jak je tvrdý, pružný a horký. Vv očích se jí rozhořela touha ucítit jej v sobě a současně strach co s ní takový klacek provede.
Mamka přestala sledovat dění vedle na posteli a konečně se začala věnovat nám. Všimla si, jak nám z bráchou naše čuráčky opět stály pod dojmem té vedlejší podívané. Leželi jsme na zádech napříč její postele, zatímco ona si klekla mezi nás a uchopila naše klacky do ruky. Bylo vidět, že se jí líbí držet takové mladé macíčky, i když byly mnohem menší než tátův, trpící pod rukama sestry.
Mamce to vůbec nevadilo a začala si s nimi hrát až nám lezli oči z důlků. Cítili jsme, že to s nimi umí úplně jinak než sestra. Matčiny ruce byly takové zkušené a věděly, kde je to nejpříjemnější. Než jsme se naděli, začaly naše ocasy sebou poškubávat a my s bráchou jsme začali sténat slastí. Mamka musela cítit jak sebou naše ocasy začínají poškubávat, protože se náhle sklonila a strčila si oba najednou do pusy. Bylo to k nevydržení a během chvilky sebou začaly naše klacky cukat a chrlit ze sebe naše mlíčí. S překvapením jsme sledovali mamku jak s chutí polyká to, co jsme s řevem do její pusy stříkali. Šikovně žmoulala naše čuráčky v ústech a ždímala z nich vše do poslední kapky.
Otec vedle nás zatím zaučoval sestru jak se správně kouří čurák. Držel jí za vlasy a cpal jí svůj kyj někam až do krku, až nešťastná sestra kuckala. Přitom jí dával pokyny co má dělat a jak s jazykem a dásněmi a rty. Nakonec usoudil, že to stačí a opět položil sestru na postel. Tentokrát se sklonil on do jejího klína a začal jí líbat a jazykem laskat její ještě neochmýřenou kundičku. Počínal si přitom velice šikovně, protože během chviličky sestra začala vzdychat a čím dál tím hlasitěji sténat slastí.
Otec jí pevně držel za prdelku a prsty přejížděl i po jejím zadním otvůrku. Sestra slabě protestovala, ale nakonec se podřídila a podléhala čím dál víc stoupajícímu vzrušení. Netrvalo dlouho a začala hlasitě křičet, že to nemůže vydržet. Házela sebou jako divá aby se uvolnila s otcova sevření, ten však nepovolil a mučil jí až do slastného vyvrcholení. Náhle vykřikla, přitiskla prudce otcovu hlavu do svého klína a divoce přirážela proti jeho ústům. Bylo slyšet srkání jak otec vysával z dceřiny kundičky prýštící šťávu, zatímco ona se svíjela v křeči orgasmu.
Ani my jsme nezaháleli. Jakmile mamka pustila naše vystříkané čuráčky ze svých úst, vstala a plavným pohybem ze sebe shodila noční košili. Zůstali jsme s bráchou civět s otevřenou pusou, poprvé jsme viděli skutečnou nahou ženu a ještě k tomu to byla naše máma. Zdála se nám neskutečně nádherná, hlavně její kozy byly ohromné s velikými rudými dvorci na vrcholcích a v nich ohromné bradavky. Teď jsme je viděli jak skutečně vypadají, předtím jsme je mohli vidět jen přes látku podprsenky či košile. Zírali jsme na ty kozy, pohupující se v jejím pohybu a muselo na nás být vidět, jak toužíme si na ně sáhnout.
„Tak co kluci nějak vám došel dech!“ zvolala se smíchem máma a opět si klekla mezi nás.
Její kozy se zhouply a zůstaly nádherně viset, opticky ještě větší než vypadaly předtím. Konečně starší brácha našel odvahu a jako první se té nádhery dotkl. Viděl jsem jak opatrně zkouší pevnost a pružnost jednoho prsu až se mamka nemohla na to dívat a přitiskla mu tu ruku na svůj prs . Snažil se jej sevřít ale neměl tak velkou dlaň aby se mu do ní vešel. Mamka mu jí posunula na vrchol a on vzal do dlaně její bradavku. Neodolal jsem a opičil se po něm. Začali jsme s bráchou zkoumat tu nádheru a hrát si s nimi tak jak jsme viděli na těch obrázcích.
„Jen se nebojte kluci, to není sklo, jen přidejte!“ povzbuzovala nás máma které se naše hraní s jejími kozami evidentně zamlouvalo.
Táta vedle nás nepřestal s lízáním sestřiny kundičky ani když už se zklidnila. Jeho pyj se mu klimbal mezi nohama a dával tak najevo, že bude také něco chtít. Nakonec se otec přesunul nad sestru tak, že jeho pyj visel přímo nad jejími ústy. Jakmile je sestra otevřela, zasunul otec svýho čuráka do jejího krku až se málem začala dávit. On však na nic nedbal a začal s tím v jejím krku jezdit sem a tam jako pominutý. Přitom jednou rukou drtil její prsíčka a bradavky, až se svíjela bolestí či slastí.
„Drž, už se ti do tvý huby vystříkám!“ řval otec a ještě zvýšil tempo šukání do dceřiných úst, „koukej všechno spolykat, ani kapka nazmar!“ , křičel, nedbaje dceřiných huhňavých protestů.
Náhle se divoce vzepjal a vrazil vší silou čuráka až sestře do krku. Přitom z něj vystříkl ohromný proud semene, až se sestra začala málem dusit. Naštěstí semeno začalo vytékat okolo otcova čuráku ven. Otec škubavě vrážel čuráka do jejího krku a při každém záškubu vystříkl. Konečně se zklidnil, vytáhl mokrého čuráka z dceřiných úst a padl vedle ní na postel.
Pohled na tátu jak stříká svojí mrdku sestře do krku nás s bráchou vzrušil, že jsme cítili jak se naše čuráčky opět stavějí do bojové polohy. Máma to hned poznala, ač se vyžívala v tom, jak si hrajeme s jejíma kozama. Opět jsme ucítili její šikovné ruce na svých bojovníčcích, ale tentokrát máma chtěla něco jiného.
„Předtím jsem vás hoši vycucla já, teď je řada na vás!“ zavelela a změnila naše sestavení.
Bráchovu hlavu si přitiskla mezi kozy, takže se málem dusil v té záplavě a do úst mu vsunula jednu ze svých velikých bradavek. Mně si nasměrovala hlavou mezi své nohy, takže jsem náhle těsně před sebou uviděl její kundu. Byla úplně jiná než sestřina, velká a rozšklebená, na vrcholku čněl ohromný výrůstek. Všude bylo plno chlupů a musel jsem dávat pozor, abych se do nich nezapletl.
„Tak lízej!“ zavelela máma a přitlačila mi nedočkavě hlavu na svojí kundu.
Ucítil jsem dosud neznámou vůni ženského pohlaví a vystrčil jsem jazyk. Váhavě jsem se dotkl toho výstupku a lekl se jak sebou máma divoce cukla.
„Ano, to je ono, strč si mýho poštěváka do pusy a cucej ho jako dudlík, strkej mi jazyk hluboko do kundy a jezdi mi v ní jako se svým čuráčkem!“ vybízela mně horečně máma zatímco bráchovi střídavě cpala do úst svoje bradavky, aby žádnou nešidil.
Táta se sestrou chvíli koukali na naše hrátky s mámou a na otcově čuráku bylo vidět, jak to na něj působí. Díval se na své syny jak si hrají s kozama a kundou jeho ženy a silně ho to vzrušovalo. I sestra se z toho znova rozdivočila, že neodolala a vrhla se znova na otcova čuráka. Začala jej zase žmoulat v puse a sát jako nemluvně. Otec se s ní natočil tak, že oba měli hlavu u pohlaví toho druhého, netušil jsem ještě, že se tomu říká 69. Zatímco on strkal svůj jazyk hluboko do její kundičky, ona měla opět jeho ptáka v krku a sála jej jako divá.
Podobně jsme si počínali my s bráchou a mámou. Já jsem již zkušeně žmoulal jejího poštěváka, jak nazvala ten výrůstek, trčící z její kundy, až máma sténala slastí. Přitom jsem zkoušel zasunout do její rozšklebené kundy prst a než jsem se nadál, měl jsem tam vcucnutou celou ruku. Zasouval jsem jí co to šlo, bylo to vevnitř horké a mokré. Byl jsem šíleně vzrušený z pohledu jak mám ruku zasunutou hluboko v kundě svojí mámy zatímco ona sténá a křičí slastí. Bylo to pro ní asi moc vzrušující, když jeden její syn dráždil její bradavky a hrál si s jejíma kozama, zatímco druhý syn sál jejího poštěváka s rukou hluboko zaraženou ve vzrušené kundě.
„Už budu, už budu!“ křičela přerývavě a já náhle cítil jak se její kunda stahuje okolo mé ruky.
Bylo to jako by mně ždímala. V tom divoce vykřikla a sevřela nohama mojí hlavu až jsem měl o sebe strach, jakou sílu vyvinula. Začala přirážet svým klínem tak divoce, že ze sebe setřásla bráchu. Cítil jsem jak z její kundy začíná proudit šťáva a vytéká okolo mého ptáka ven. Snažil jsem se co nejvíce cucat poštěváka a rukou jsem vrážel do dna její kundy. Konečně se zklidnila, ale nevypadalo to, že má dost.
Dvojice vedle nás začala měnit polohu.
„Tak a teď tě konečně odpaním!“ vykřikoval otec zatímco sestra nedočkavě roztahovala nohy.
Koukali jsme s bráchou a mámou jak si otec sestru připravuje. Strčil jí pod zadek polštář, takže měl lepší přístup k její kundičce. Ta se před ním otevírala jak zralá broskev, zcela bez chmýří, s malinkým hráškem na svém vrcholku. Otec k němu hned přistrčil svůj prst a sestra sebou divoce cukla slastí. Zatímco otec jednou rukou dráždil její kundičku a poštěváček, druhou rukou si přidržoval svůj pyj na okrají ještě dětské dívčí. Viděli jsme jak s úsilím začíná tlačit svůj ohromný žalud do sestřiny štěrbinky. Zdálo se nemožné, aby se do ní vůbec dostal, jenomže jsme neznali schopnosti ženského pohlaví. Žalud pomalu mizel když se zastavil před nějakou překážkou a sestra slabě vykřikla.
„Neboj, už to bude a bude se ti moc líbit!“ uklidňoval jí otec a začal druhou rukou jezdit po její prdelce.
Navlhčil jejími šťávami zadní otvůrek a začal do něj rovněž tlačit svůj prst. Dcera instinktivně uhýbala zadečkem před tím neznámým tlakem ve svém análku, když náhle povolil její svěrač a otcův prst zmizel v celé délce vražený dovnitř. Setra vykřikla a prudce sebou cukla. To byl přesně moment co chtěl otec docílit. Jak sebou dcera cukla před tlakem ve svém zadku, povolila současně její panenská blána bránící vniku pyje do její hlubiny. Ohromný žalud roztrhl tu překážku a uvolnil jako buldozer cestu do sestřiny kundičky. Sestra strašně vykřikla bolestí a překvapením až to vypadalo, že snad omdlí.
Byli jsme vzrušení na nejvyšší míru. Naše čuráky stály v pozoru a mamce začaly opět svítit oči při pohledu na ně. Již bez zábran jsme se vrhli na její kozy a tvrdě je zpracovávali rukama i ústy. Byla to nádhera, mít plnou pusu matčina prsu, jako bychom se vraceli do dětství, ale teď nám to připadalo nesmírně vzrušující. Oba dva jsme téměř současně zajeli rukama mezi máminy nohy, kde se v hustém porostu chlupů skrývala její kunda, netrpělivě čekající na své uspokojení. Byla nesmírně mokrá a široce rozevřená, plná matčiných šťáv. Tentokrát jsme do ní strkali ruce oba dva, až začala vzrušeným hlasem volat, že chce něco jiného než naše ruce.
„Chci vás v sobě mít oba dva, cítit oba vaše nádherný čuráčky jak mě divoce šukají!“ volala po tom, po čem jsme již nedočkavě toužili oba dva.
Konečně strčíme svoje čuráky do vlastní mámy, chvěl jsem se šíleným vzrušením nad tím pomyšlením a brácha rovněž.
Táta chvilku počkal až se sestra uklidní a její kundička si zvykne na ten kyj v sobě. Pak začal pomalu jezdit v poničené pochvě sem a tam, nedbaje na počáteční dceřiny protesty. Ty však naštěstí netrvaly dlouho a postupně se měnily na vzdechy slasti, jak bolest pomalu přerůstala v slast a silné vzrušení. Sestra zvedla vysoko nohy a objala s nimi otcova záda, zatímco on je podebral pod stehny a vyzdvihl si je až na ramena. Tím se mu zcela odkryl její zadeček a on mohl snadno vrážet a vytahovat svýho ptáka. Dělal to pomalými dlouhými tahy a sestra sténala čím dál tím hlasitěji.
Mamka se stočila na bok a já se ocitnul za ní. Přitáhla si mně za můj pyj k sobě a začala si jej strkat do své kundy. Druhou rukou si začala přitahovat pyj bráchy, tisknoucího se k ní zepředu. Cítil jsem jak se náhle jeho mokry pyj dotkl mého, zatímco mamka si oba tlačila do své široce rozevřené kundy.
Poprvé v životě se můj penis dostal do ženské kundy a nemohl se nabažit té slasti. Bylo to nádherně teplé a vlhké. Naše penisy společně vjížděly do hlubin matčiny kundy, zatímco ona slastně sténala a s přivřenýma očima si vychutnávala ten nový pocit. Uvědomil jsem si, že mám čuráka v matčině kundě a málem jsem vystříkl vzrušením. Naštěstí nás matka předtím pořádně vycucla, takže jsme tentokrát nemohli být tak rychle hotoví.
Mezitím otec zrychlil svoje pohyby v dceřině kundě a ta již začala opět hlasitě sténat. Její zdeptaná kundička zapomněla na bolest a cítila již jen slast z toho ohromného kyje který se s drtivou úporností pohyboval jako mohutný píst v její kundičce a přiváděl jí k šílenství. Dosud ten pocit neznala a byl pro ní šíleně mučivý. Toužila, aby její muka nikdy neskončily a ona si je mohla stále vychutnávat.
„Ach tatínku nepřestávej, jenom prosím tě nepřestávej, to je strašná krása!“ žadonila a pevně tiskla otce svýma nohama k sobě obemknutýma okolo jeho těla.
Táta byl již taky divoký, strašně ho to vzrušovalo, vidět jak se pod přírazy jeho čuráka kroutí slastí jeho dcera. Uvědomil si, že se plní jeho nejtajnější sen a musel se silou krotit, aby do své dcery nenastříkal svojí žhavou lávu. Díval se na slastné utrpení své dcery a snažil se co nejvíce jí ho umožnit.
Cítil jsem jak nádherně klouže můj čurák v matce a přitom se tře o bráchův. Díky tomu, že byla mamka strašně mokrá, vůbec nám naše tření nevadilo, spíše naopak. Pouze jsme měli problém zkoordinovat svoje přírazy, byli jsme oba strašně nedočkaví a mamka nás musela krotit a svým hlasem řídit, abychom jí šukali stejnoměrně. Viděli jsme na ní, že se jí to strašně líbí, celá se klepala vzrušením z přirážení dvou čuráků svých synů ve své kundě.
Bráchovi nastrčila do úst jednu svojí bradavku, zatímco druhou jsem zezadu okupoval svojí rukou já. Kochal jsem se nádhernou plností její kozy, nemohl jsem se jí nabažit a brácha rovněž. Matka již byla vzrušená do krajnosti a pobízela nás svými výkřiky abychom jí pořádně vyšukali. Dělali jsme s bráchou co jsme mohli, až nám občas někdy čurák vyjel ven a mamka zklamaně vzdychla.
Na obou bojištích bylo zřejmé, že se blíží vyvrcholení. Naše hekání a sténání náhle přehlušil divoký výkřik sestry, která se začala svíjet v křeči svého nádherného prvního orgasmu, napíchnutá na čuráku svého otce. Úplně nás vyděsila svým řevem, museli jsme se dívat jak si to prožívá, zatímco otec rychle vytáhl svého již se téměř škubajícího čuráka a začal chrlit na její svíjející se tělo gejzíry svého semene. Byl nejvyšší čas, zděsil se při pomyšlení co se mohlo stát. Sestra se divoce chopila jeho stříkajícího ptáka a vsála jej do svých úst, zatímco táta jí dodělával rukou vraženou v její kundičce. Tak dokončili svoje milování, ona vysála ústy poslední kapičky jeho mrdky zatímco otec jí dodělával svými prsty.
Ten pohled na otce stříkajícího svoje semeno na sestřino tělíčko už byla poslední kapka našeho souložení. Nejdříve začala sténat máma, cítili jsme náhle s bráchou jak se její kunda divně stahuje na našich čuráčcích a cuká sebou jako v křeči. Současně jsme ucítili ještě větší vlhkost z jejích vytékajících šťáv. Téměř současně jsme začali řvát i my s bráchou.
Poznal jsem poprvé ten nádherný pocit stoupajícího semene v čuráku až s nádherným uvolňováním začalo vystřikovat do matčiny kundy. Máma nás povzbuzovala, ať to do ní všechno vystříkáme, že chce mít kundu plnou našeho semene. Kroutila se slastí pod tlakem našich výstřiků dopadajících do hlubin její kundy, zatímco my jsme s bráchou cítili jak sebou naši čuráčci cukají a vypouštějí další dávky. Tentokrát toho bylo neskutečně moc, byli jsme strašně vzrušení z naší první soulože s matkou a nemohli jsme se toho nabažit.
Konečně nastalo ticho, bráchův i můj čuráček splaskl a vyklouzl z matčiny rozevřené kundy ven. Máma je ještě lehce sevřela do svých dlaní a párkrát je pohonila ve snaze dostat z nich skutečně vše. Nakonec jsme se rozvalili znaveně všichni vedle sebe na rodičovské posteli. Na kraji ležel brácha, pak máma a já a vedle nás otec se sestrou. Byli jme všichni tak znaveni, že jsme se ani nesnažili rozejít do svých postelí. Dokonce ani nikdo nepromluvil, ale cítili jsme, že se něco změnilo. Všem se nám to asi líbilo ale zůstal pocit co dál. Naštěstí však únava vše přemohla a my rychle usnuli…

Povídky, co by se mohly líbit: