Po důkladné očistě jsem se vrátil do obýváku a tam nikdo. Šel jsem tedy do našeho pokoje s vědomím, že žena už šla spát a tam rovněž nikdo nebyl. Tak mně napadlo nakouknout opět do ložnice. Opatrně jsem otevřel dveře a ve světle noční lampičky jsem uviděl podobný obrázek, jako odpoledne. Mamka ležela úplně nahá na posteli a mezi jejíma nohama klečela Lenka, pilně pracujíc jazykem v matčině klínu. Mamka se se zavřenýma očima poddávala jejímu laskání a již vůbec neprotestovala.
Chvíli jsem jen tak stál a cítil, jak se můj penis nalévá a roste vzrušením. Díval jsem se na svojí ženu jak zkušeně uspokojuje mojí matku a zatoužil jsem se tohoto představení zúčastnit. Nemohl jsem odolat a klekl jsem si za Lenku. Zezadu jsem se k ní přitiskl a rukou zajel zespoda pod její zadeček. Ucítil jsem její vlhkou a vzrušením již rozevřenou kundičku a začal jí laskat svými prsty.
Lenka tiše zasténala a přitiskla se klínem na mojí ruku vyzývajíc mně tak k pokračování. Jedna její ruka se natáhla dozadu a jistě našla můj tvrdnoucí pyj. Okamžitě sevřela vlhký žalud do dlaně a kroužkem utvořeným z prstů začala dráždit mé nejcitlivější místo přechodu žaludu v šourek. Přitom ani na vteřinu nepřestala jazykem lízat a sát pohlaví mé matky, která zatím vůbec nic nezpozorovala. Naše mazlení se stávalo divočejší jak stoupalo vzrušení z laskání našich pohlaví. To jsem již druhou rukou laskal Lenčiny prsy, pohupující se našimi pohyby.
„Já chci do sebe!“ zašeptala nedočkavě Lenka a ještě více roztáhla svoje nohy.
Rukou držící můj penis mně přitáhla mezi své nohy a nasadila jej na kraj své zcela mokré roztoužené kundičky. Byl jsem rozdrážděný na nejvyšší míru a jenom silou vůle jsem se ovládal. Pomalu jsem zajel do nádherně připravené kundičky až se Lenka slastně protáhla a začal jsem plynule jezdit sem a tam. Netrvalo dlouho a Lenka začala hlasitým sténáním dávat najevo stoupající vzrušení a slast.
To už přimělo mamku otevřít oči a já viděl, jak se jí zděšením rozšířily. Snažila se něco říci, ale Lenka jí přitiskla na ústa svojí dlaň a ještě důkladněji zarejdila jazykem v její kundičce. Mamka toho už asi moc nepotřebovala, protože sebou začala náhle divoce kroutit a házet a svýma rukama pevně tiskla Lenku mezi své nohy. Stisknutím rtů bránila svému hlasitému sténání, prozrazujícímu příchod jejího orgasmu.
Vzrušeně jsem pozoroval matčino tělo svíjející se pod účinkem Lenčina jazyka a ještě rychleji jsem protahoval zezadu Lenčinu kundičku cítíc, že se blíží i můj vrchol. Naštěstí na tom byla Lenka stejně, ještě se mamka nezklidnila a již začala sténat Lenka. To jsem již ucítil na svém penisu známé stahy její těsné kundičky a věděl, že budeme již tradičně vrcholit současně. Lenka měla výtečnou schopnost dohnat mně stahováním své kundičky rovněž k orgasmu a tak jsme se k tomuto nádhernému okamžiku řítili společně.
Ještě pořád to bylo jako výbuch atomové bomby, jako by to byla naše poslední chvíle a tak jsme to také prožívali. Mamka shlížela nevěřícíma očima na to, jak se naše těla prohýbají a prolínají ve sladké křeči orgasmu. Vždy jak z mého ptáka vytryskl gejzír semene a dopadl na dno Lenčiny kundičky, reagovala Lenka hlasitým výkříkem slasti a divokým vzepjetím svého klínu, nic se neohlížejíc na mamku.
Konečně jsme padli znaveni na mamčino tělo a já se poprvé dotkl její nahé pokožky. Bylo to jako by mnou projel elektrický proud. Náhoda tomu chtěla, že jsem ležel hlavou na mámině břiše, spíše téměř v klíně a viděl před svýma očima matčino ještě široce rozevřené pohlaví, s vystouplým velkým poštěvákem, tak odlišným od Lenčina hrášku! Teprve teď jsem uviděl, že je mamka vyholená po Lenčině vzoru a došlo mi, že to bylo součásti společné chvíle v koupelně! Pohled na pohlaví mé matky byl dráždivý a nezvykle vzrušující svým incestním zabarvením. Jako ve snu jsem sjel hlavou mezi dosud rozevřené matčiny nohy a vsál vystouplý a ještě tvrdý poštěvák mezi rty.
Odpovědí mi bylo matčino zasténání a vzepjetí jejího klína. Současně však zvolala.
„To přece nemůžeme, vždyť jsem tvoje matka!“ protestovala hlasitě, ale její klín mi vycházel vstříc.
Poprvé jsem ucítil vůni matčina pohlaví a začal jsem jazykem pátrat v místech, odkud jsem přišel na svět. Věděl jsem, jak ženy reagují na dráždění poštěváku a pilně jsem toho využíval. Během chvíle přestala mamka reptat a z jejích úst se linuly pouze vzdechy slasti. Lenka nechtěla zůstat na ocet a k mému úžasu přistrčila před matčina ústa svůj klín a mamka zcela bez zábran začala oplácet Lence její mazlení. Ta se překulila tak, že jsem všichni leželi na boku ve tvaru velkého trojúhelníka a laskali ústy pohlaví toho druhého.
Naše laskání nebralo konce, až náhle začala mamka nesměle škemrat, abych jí miloval normálně! Vzrušilo mně to ještě víc, představa, že budu strkat svůj penis do pochvy své matky byla nesmírně vzrušující! Hlavou mně proběhla otázka, zda budu moci do matky i stříkat bez obav, že jí udělám dítě. Jako by mi četla myšlenky, zvolala.
„Neboj se, můžeš mně milovat až do konce, už se nemusím bát!“ z čehož jsem pochopil, že mohu klidně stříkat do ní.
To mně šíleně vzrušilo, představa jak stříkám své semeno do vlastní matky a moje žena mi přitom asistuje byla nepředstavitelně vzrušující a dráždivá, ale asi pro nás pro všechny. Nedočkavě jsem klesl mezi matčiny široce roztažené nohy a její chvějící se ruka uchopila můj penis. Bál jsem se, že do ní vystříknu, tak mně to vzrušilo, cítit jak mně matčina ruka svírá a zkoumá mimoděk hmatem velikost a tuhost mého přirození.
„Panebože to je kus!“ vyklouzlo obdivně z jejích úst a její ruka mně nedočkavě tlačila na kraj své pochvy.
Konečně jsem poznal jaké to je v matčině lůně! Bylo to něco neuvěřitelného a zcela jiného,ačkoliv se ženská pohlaví od sebe zase tak moc neliší. Ale myšlenka na to, že jezdím ptákem v pochvě své matky byla neskutečně vzrušující. Cítil jsem tu jedinečnost a mimořádnost. Pomalu jsem tlačil penis do matčiny pochvy a cítil jak se rozevírá a obepíná jej horkým dráždivým sevřením. Zcela jsem jí vyplnil až mamka slastně vzdechla tím nádherným pocitem plnosti.
Rukama si podebrala své veliké prsy a nabídla mi je tímto přirozeným pohybem k laskání, že jsem nemohl odolat. Začal jsem pomalu jezdit v matčině pochvě sem a tam a pokaždé jak jsem narazil na její dno, mamka se malinko vzepjala slastí. To jsem již nedočkavě sál její bradavky, výrazně čnící na kopcích jejích prsů a společně se mnou se na této činnosti podílela i Lenka, rovněž obdivující tu velikost a hebkost.
Mamka byla šíleně nadržená, protože stačilo jenom pár pohybů v její hladové pochvě a již jsem cítil, jak se začíná stahovat okolo mého čuráka.
„Ach, už budu, už budu!“ přestala se ovládat a hlasitě sténala slastí.
Náhle se její tělo divoce vzepjalo, rukama mně pevně sevřela okolo boků a netušenou silou mně tiskla k sobě, zatímco její pohlaví sebou lačně cukalo a svíralo se v orgastické křeči. Bylo to tak rychlé, že jsem nestačil dojít i já k vrcholu, ač jsem jezdil v matčině pochvě přetékající jejími šťávami jako šílený. Věděl jsem, že teď nemůžu přestat a pokračoval jsem v šukání matky i když již její orgasmus odezněl.
Vypadalo to, že jí to vůbec nevadí, právě naopak. Dávala najevo radost nad tím, že pokračuji v jejím šukání a ještě mně povzbuzovala, zatímco Lenka vedle nás nacházela uspokojení pomoci matčina robertka. Drtil jsem matčiny prsy svými dlaněmi a prsty dráždil nabobtnalé bradavky, ohromné jako fazole a stejně citlivé na dráždění jako Lenčiny.
Mamka se již ničemu nebránila, plně se oddávala milování a potěšení z něho, jakoby si chtěla vynahradit ta léta půstu! Její tělo čím dál tím víc odpovídalo na moje pohyby ve snaze co nejlépe dojít ke svému uspokojení a za chvíli jsme se milovali jako dva zkušení milenci a ne jako matka se synem.
Bylo cítit, že mamka přešla z fáze nedočkavosti do fáze co nejvíce si užít a využívala k tomu všechny svoje již téměř zapomenuté zkušenosti. Začal jsem cítit rozdíl milování s mladou milenkou a zkušenou ženou, využívající nabyté zkušenosti k dosažení co nejlepšího výsledku milování. Během chvíle se její vzrušení opět probudilo a její tělo se začalo opět rozechvívat.
Tušil jsem, že tentokrát budu již hotov a přál jsem si, abychom k vrcholu došli společně. Nevnímal jsem již nic okolo sebe než dráždivé svírání matčiny pochvy a hroty jejích prsů ve svých dlaních.
„Už budu, už budu!“ začal jsem drmolit pletoucím se jazykem cítíc, jak se mi semeno začíná hnát vzhůru.
„Ještě chviličku, prosím!“ zvolala mamka a její prsty pevně obemkly kořen mého ptáka.
Palcem stiskla trubici zabraňujíc tak výronu semene dříve, než i ona bude připravena. Svojí rukou určovala tempo mého přirážení a její čím dál tím hlasitější sténání signalizovalo, že i její orgasmus se blíží.
„Už, už můžeme!“ zvolala náhle a její tělo se divoce vzepjalo.
Prsty uvolnila sevření mého ptáka, ale tentokrát jej začala svírat svojí pochvou, cukající sebou v šíleném orgasmu.
„Už stříkááám!“ vykřikl jsem v momentě, kdy z mého penisu vytryskl první gejzír semene do hlubin matčiny pochvy.
Obemkla mně svýma nohama a já cítil jak mně její pohlaví vysává, moje semeno se mísí s jejími šťávami, naplňuje její pochvu po okraj a vytéká okolo mého ptáka ven.
„Ano, synáčku, stříkej do své matky! Tak dlouho jsem necítila stříkání semene do mně!“ povzbuzovala mně mamka a tiskla mojí hlavu mezi své prsy, nabízejíc jejich bradavky.
Bylo to úžasné, nikdy bych nevěřil, po tolika letech manželství a milování s nádhernou ženou jako byla Lenka, že mě ještě nějaká žena může tak uspokojit. Až později jsem pochopil, že za to mohlo podvědomí, vzrušené z tohoto incestu. Podvědomě mě vzrušovala představa, že stříkám semeno do své matky a tím se zvyšoval i můj prožitek a slast z tohoto aktu. Toužil jsem, aby to nikdy neskončilo a stejně to samé si přála i matka.
Konečně se naše pohlaví vzájemně vysála a přišel ten nádherný pocit uvolnění a štěstí. Zůstal jsem ležet v sevření matčiných prsů a pomalu se vzpamatovával. Máma na tom byla stejně, dlouho ležela se zavřenýma očima a jen mně beze slova tiskla k sobě. Lenka jako by tušila co nám probíhá hlavou nás střídavě líbala a laskala, celá vzrušená z toho co viděla.
A tak jsme tak jen leželi a odpočívali po tom nádherném výronu slasti, dokud se náš dech nezklidnil.

Povídky, co by se mohly líbit: